Regulamin Gospodarstwa Agroturystycznego

Na terenie naszego gospodarstwa agroturystycznego obowiązuje poniższy regulamin.

 

REGULAMIN GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO „KOSAJONKA”

 

 

 

 1. Wszystkich Gości prosimy, by od razu po przybyciu zameldowali się u Gospodarza.

 

 1. Doba noclegowa trwa od godziny 14.00 do 11.00

 

 1. W pokojach i w domku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia (wyznaczone na to miejsca to balkon i taras)

 

 1. Goście zobowiązani są zostawić miejsce swojego pobytu (domek lub pokój) w stanie, w jakim je zastali.

 

 1. Obowiązuje zakaz spożywania napojów i posiłków, nienabytych w gospodarstwie, na sali konsumenckiej.

 

 1. Osoby, które nie korzystają z wyżywienia, zobowiązane są zatroszczyć się o wywóz swoich śmieci.

 

 1. Osoby mieszkające w pokojach gościnnych, powinny posiadać obuwie zamienne.

 

 1. Cisza nocna zaczyna się od godziny 22.00 i trwa do 7:00.

 

 1. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność (materialną i prawną), za szkody wyrządzone w obrębie gospodarstwa.

 

 1. Gość powinien poinformować o zauważonych uszkodzeniach w pokoju lub domku, niezwłocznie po jego zajęciu.

 

 1. Osoby niezameldowane mogą przebywać na terenie gospodarstwa do godziny 20.00 chyba, że inaczej ustalono z Gospodarzem.

 

 1. Korzystanie z wiaty grillowej jest możliwe tylko po wcześniejszym ustaleniu tego z Gospodarzem, oraz pod jego nadzorem.

 

 1. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z placu zabaw, wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

 

 1. Do korzystania z boiska niezbędna jest zgoda Gospodarza.

 

 1. Z basenu mogą korzystać jedynie osoby zameldowane w gospodarstwie.

 

 1. Do korzystania z basenu, niezbędna jest zgoda gospodarza i w przypadku dzieci, nadzór opiekuna.

 

 1. Parking oddany jest do wyłącznego użytku Gości gospodarstwa.

 

 1. Zwierzęta nie mogą przebywać na Sali konsumenckiej.

 

 1. Goście gospodarstwa nie powinni wchodzić, do pomieszczeń gospodarczych.
 2. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną,za dokonane, zniszczenia na terenie gospodarstwa.
 3. Wszyscy goście zajmujący dany pokój / domek, odpowiadają solidarnie, za wyrządzone szkody
 4. W kwestiach nieuregulowanych w powyższym regulaminem, zastosowanie mają przepisy kodeksu karnego.

 

 

 

 

 

Nieprzestrzeganie punktów regulaminu przez gości, może skutkować usunięciem z obiektu, bez zwrotu kosztów pobytu.